TERUGSPEELTHEATER WORDT VERVOLGD

Naast Lach op de dag! ben ik als actrice verbonden aan Terugspeeltheater Wordt Vervolgd (WV). Dit gezelschap maakt via improvisatietheater zichtbaar wat er leeft. Tijdens een optreden rond een door de opdrachtgever gekozen thema, delen de aanwezigen ervaringen met elkaar via de acteurs, muzikant en spelleider van WV. Uiteindelijke effect is dat men zich meer met elkaar verbonden kan voelen.

Opdrachtgevers

Wordt Vervolgd treedt op voor uiteenlopende opdrachtgevers: onderwijs, bedrijfsleven, overheden en overheidsinstanties (o.a. politie, belastingdienst),
bankwezen, vrijwilligersorganisaties, gezondheidszorg (o.a.kraamzorg, kinderopvang, hospices, instellingen voor mensen met een beperking, cliëntenraden en patiëntenverenigingen), non-profit organisaties.

De ene keer worden we ingezet voor een congres of een fase in een veranderingsproces, de andere keer zijn we er om een kick off of een afscheid/jubileum in een organisatie onvergetelijk te maken. Geregeld verzorgen wij ook een voor- en/of naprogramma bij onze voorstelling: een warming up gericht op bekend raken met het thema en elkaar via Sociometrie, of verdiepend doorpraten op een thema in subgroepen met een actieve theatrale terugkoppeling door de deelnemers zelf. Daarnaast verzorgen wij (team)trainingen aan de hand van 'wetmatigheden' uit het improvisatietheater. De training eindigt met een minivoorstelling waarin deelnemers zich inleven in elkaars verhalen.

Projectleider

Geregeld ben ik projectleider van een optreden. Dit houdt in dat ik samen met de opdrachtgever onderzoek waar het optreden over moet gaan. Daarnaast draag ik dan de zorg voor de organisatie van het optreden binnen WV. Recentelijk heb ik ervaring op gedaan als projectleider van optredens over Hospitality in de zorg, teambuilding in het basisonderwijs, personeelsdag Audiovisuele Centra, afsluiting congres beroepsvereniging Research Verpleegkundigen.

www.wordtvervolgd.net ›

Webdesign © DKF